Vand og vanding af orkideer

Det kan være svært at sige noget generelt om vanding, da mange faktorer spiller ind. Bl.a. gromedie, temperatur, sol er vigtige faktorer.

Men det er generel viden at langt de fleste “begynder” orkideer dør af overvanding.

Her følger diverse tips, baseret på vores erfaringer. Nogle er måske ret indlysende, men vi har prøvet at tage alle med, men er der noget vi har glemt hører vi gerne fra dig.

 • Vand altid med stuetempereret vand. Tjek temperaturen med fingrene. Evt kan akvarie varmer bruges eller flyt vand beholder til varmere sted.
 • Vand gerne fra toppen, men undgå at få vand i hjerteskuddet. Dyp vanding kan sprede bakterie, svamp mm, specielt i stører samlinger.
 • Dypvanding. Nedsænk heller potten flere gange af 15 sekunder end at lade den stå i flere minutter.
  Løft jævnlig dine planter for at få en fornemmelse af hvad en tør/våd planter vejer.
 • Tryk ikke på materialet for at mærke om det er vådt, da det ødelægger materialets egenskaber, og selvom toppen er tør kan midten være driv våd.
 • Barkmix må godt tørre mere ud. Evt kan gennemsigtige potter hjælpe en til at vurdere om der stadig er fugt i midten af potten.
 • Vand mest mens planten er i aktiv vækst. Husk at arter som kræver tør vinterhvile ofte har godt af lidt vand til at forhindre bulberne i at skrumpe.
 • Potteskjuler skal være 2-3cm stører end inderpotten., for at sikre luftcirkulationen.
 • Godt dræn. Orkideer må aldrig soppe. Stil evt. Flere på stort fad med grus, net eller andet til at holde potterne væk fra overskudsvandet. Til gengæld sikrer overskudsvandet en højere luftfugtighed omkring planterne.
 • Brug kun regnvand, hvis det er muligt. Blødt vandværksvand kan bruges. I kalkholdige områder er kogt eller R/O vand det bedste. R/O (omvendt osmosis) anlæg fjerner kalk og en lang rækker andre stoffer fra vandet. Pas på med gødning i R/O vand, da ph værdien kan blive ustabil (idealt omkring 7). Ph måler sæt og R/O anlæg (fra ca 1000kr) kan købes hos de fleste akvarieforhandlere.
 • Regnvand bør ikke indsamles fra kobber eller zink tagrender.
 • Hvis der er mistanke om over vanding. Kik på rødderne, hvis de er rød fjernes de dårlige del. I slemme tilfælde bør rødder luft tørre i et par dage, evt med bare lidt bregne mos omkring og daglig dusch. Pottes væsentlig mindre og stilles evt i delvis lukker plastic pose. Hold igen med vanding. Rødder med sår rådner let hvis udsat for vand, så hold igen med vanding efter ompotning.
 • Orkideer er forskellige. Nogle elsker det vådt mens andre skal tørre ud mellem vandingerne. Nogle gror i alle slags vand, mens nogle er meget følsomme overfor vand kvalitet.
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: