Sommerpodning

Podning foregår traditionelt om vinteren, men hvorfor ikke udnytte sommerens sol og varme?

Podninger skal have varme for at gro sammen, og sommeren er et ganske fortrinligt tidspunkt at pode på. Både podekvist og grundstamme er i vækst, og gror derfor meget hurtigere sammen, end ved vinterpodning. Alle kendte podemetoder kan bruges, men sidepodning, som er vist herunder, er en af de bedste til sommerpodning. Podekvisten er en rødbladet spidsløn, og grundstammen er en frøplante af spidsløn.

Trin 1

 • Podekvistene skal være sunde, kraftige skud fra samme år.
 • Tykkelsen varierer selvfølgelig fra art til art, men omkring en halv til en hel centimeters tykkelse er at foretrække.
 • For svagtvoksende planter er man ofte nødt til at bruge tyndere kviste.
 • Det vigtigste er, at de er faste og træagtige. Bløde og urteagtige skud har svært ved at holde sig friske til sammenvoksningen er sket.

Trin 2

 • Fjern bladene og skær et langt skråsnit i den nederste ende af kvisten.
 • På den modsatte side af kvisten skæres et tilsvarende snit, men knapt så langt ind i barken.
 • Der skal stadig være en kile af bark tilbage i begge sider.
 • Podekvisten skal være så lang, at der er 2-3 knopper på den.
 • Af en lang kvist kan der altså sagtens blive flere podekviste.

Trin 3

 • Skær derefter et snit ind i grundstammen, som vist her.
 • Barkfligen der skæres løs, skal have samme bredde som podekvisten.

Trin 4

 • Sæt podekvisten ind i det tungeformede snit i grundstammen.
 • Det er vigtigt, at vækstlaget i mindst den ene side af podekvisten, har kontakt med vækstlaget i grundstammen.

Trin 5

 • Bind bast, gummibånd eller lignende stramt om podestedet, for at holde podekvisten fast.
 • Smør derefter podestedet med podevoks.
 • Husk at alle snitflader skal smøres, altså også toppen af podekvisten, hvis den er skåret over.

Trin 6

 • Her ses den færdige podning.
 • Grundstammen skæres af lige over podestedet, når podekvisten er kommet i god vækst.
 • Hvis man poder tidligt på sommeren, vil podekvisten ofte begynde at gro efter få uger.
 • Hvis man derimod poder sent på sommeren, vil podekvisten ofte gå i dvale, og først begynde at gro til foråret.

Efter podningen sættes podningerne i drivhus eller mistbænk. De overdækkes med plastic, for at holde podekvisten saftspændt, indtil sammenvoksningen er sket. Den sker meget hurtigt, i løbet af en til 3 uger. Hvis podekvisten begynder at gro med det samme, skæres grundstammen ned. Går den i dvale, venter man til foråret.

Overvintring bør ske i drivhus. Det behøver ikke være frostfrit, men i strenge vintre kan det være en fordel at dække podningerne med lidt visne blade eller lignende.

Grundstammen skal være nært beslægtet med podekvisten, for at operationen lykkes. I dette tilfælde var det en et år gammel frøplante af spidsløn, der blev brugt. Til sommerpodning skal grundstammen helst stå i en potte, da den skal sættes i drivhus efter podningen.

Hvis man nu ikke lige har en passende grundstamme stående i en potte, kan man godt være med alligevel. Man kan sagtens grave grundstammen op kort tid før podningen, og sætte den i potte. Klip toppen lidt tilbage, og sæt planten under plastic et par dage. Så er den klar til podning.

Sommerpodning kan bruges til en masse forskellige arter og sorter. Jeg har selv haft vellykkede resultater med forskellige sorter af løn, eg, poppel, elm, kirsebær, røn og mange flere. Elm er god at starte med. Den gror hurtigt sammen, og det er som regel nemt at finde en selvsået elm, som man kan bruge som grundstamme. Og der findes jo mange sjove elmesorter man kan pode, for eksempel guldelm, søjleelm, hængeelm, korkelm m.m.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: