Plantning af rhododendron: Skal du plante rhododendron så læs først her

Plantning af rhododendron er meget let hvis du bare følger disse enkle råd. Det, som er vigtigt at huske på, når du skal plante rhododendron er, at det er en surbundsplante, der vokser i den vilde natur flere steder på den nordlige halvkugle. Mange rhododendron kommer fra Tibet og Kina.

Her vokser de ofte højt oppe i bjergene, hvor de om vinteren er dækket af sne. De vokser i områder, hvor der falder utrolig megen regn. På bjergene er jorddækket ikke særlig dybt, men det er porøst, surt og fugtighedsbevarende samtidig med, at det er meget veldrænet.

Skal havens rhododendron trives, gælder det altså om, så godt det nu lader sig gøre, at efterligne vækstforholdene som de er, hvor planterne kommer fra. Den sure jordbund er en meget vigtig del når du planter rhododendron, hvis du vil have succes. Der er ikke ret mange danske haveejere, der fra naturens hånd har den rette porøse, sure, fugtighedsbevarende, veldrænede jord i haven. Den sure jord må hentes ind i haven.

Hvilken jordbund er best til plantning af rhododendron?

Ved plantning af rhododendron kræves en veldrænet, porøs og fugtighedsbevarende jord med et reaktionstal (pH) på 4,5 – 5,5. De fleste af de helt småbladede dværgrhododendron (lepidote) trives dog også ved lidt højere værdier, pH 5-6.

Først er det klogt at finde ud af, hvilke egenskaber din eksisterende havejord har. En jordbundsanalyse med bestemmelse af reaktionstal, fosfortal (ideelt ca. 10) og kaliumtal (ideelt ca.10) giver svar på dette. Skulle pH vise sig at ligge over 7, må der tilføres ekstra meget spagnum for at få værdien ned på 4,5 – 5,5.

Køb en lys, grov til mellemfin kvalitet, som ud over sænkning af pH også gør jorden porøs og fugtighedsbevarende. Har man adgang til komposterede blade fra bøg og eg eller gamle nåle fra gran, fyr og lærk, kan disse materialer med fordel erstatte ca. halvdelen af de nødvendige spagnummængder.

Du kan udmærket plante rhododendron i ren spagnum uden tilsætning af andet. Her skal du dog huskes, at spagnum er yderst næringsfattig, og man må derfor være påpasselig med korrekt gødskning.

En blanding af ca. 50 % spagnum og ca. 50 % gamle nåle og blade er også udmærket. Sidstnævnte vil langsomt frigive næringsstoffer til planterne, men ikke altid i tilstrækkelige mængder.

Ønsker man at bruge noget af den eksisterende jord i plantehullet afhænger fremgangsmåden noget af jordens beskaffenhed. Er udgangspunktet en let og mager sandjord med pH ca. 6 anbefales ca. 75 % spagnum (eller spagnum + gamle blade og nåle), dels for at sænke pH, dels for at jordblandingen kan blive tilstrækkelig fugtighedsbevarende.

Har man i stedet en dybmuldet, humusholdig havejord med pH ca. 6 bruges ca. 50 % spagnum. Er pH højere, øges mængden af spagnum for at sænke reaktionstallet tilstrækkeligt.

Den tunge og kompakte lerjord er mere problematisk. Den holder godt på fugten, men den er luftfattig. I de fleste tilfælde vil det bedste være, at man i plantehullet kun bruger spagnum eller spagnum + nåle og blade. Ofte kan dræningen fra et udgravet plantehul under disse forhold være utilstrækkelig, og det vil da være bedre at lave arrangementet som et hævet surbundsbed oven på den eksisterende jord, afgrænset af en kant.

rhododendron plantning

Et surbundsbed giver nye muligheder

Surbundsbedet kan opbygges på følgende måde. Det nemmeste er at lægge bedet ovenpå den eksisterende jord. Lav en kant af f.eks. marksten, træstammer, marksten, knækfliser eller lignende,  hele vejen rundt om bedet.

Fyld så op med grov rhododendron- sphagnum iblandet gran- og fyrrenåle. Eller fyld op med færdig rhododendron- sphagnum. Det er vigtigt, at jorden under surbundsbedet er så porøs, at overskydende vand i bedet kan dræne væk. Spaghnumlagets tykkelse skal være mindst 25 cm.

Husk at hele surbundsbedet skal vandes igennem inden plantning af rhododendron. Sæt ligeledes de nye planter i en balje vand en times tid, så de er gennemvåde inden plantningen.

I surbundsbedet kan man have glæde af mange forskellige planter. Prøv nogle forskellige primula og lyng. Prøv også at dyrke spiselige afgrøder i surbundsbedet. Tyttebær og tranebær kan dyrkes som bunddække i bedet, men sol skal de have. De storfrugtede amerikanske blåbær hører også hjemme i det sure bed.

Hvor i haven er bedst for rhododendron plantning?

Der skal helst være nogenlunde læ, hvor man agter at plante rhododendron. Planterne kan godt leve i dyb skygge, men såvel vækst som blomstring bliver elendig. Stedet bør derfor det meste af året (vinter undtaget) være lyst, gerne med afvekslende sol og lys skygge i løbet af dagen.

Det er vigtigt at sikre sig, at drænforholdene er i orden. Der må ikke kunne forekomme stående vand flere dage i træk. Plant i størst mulig afstand fra træer med overfladiske, grådige rødder som f. eks. elm, birk, el, ahorn, ask, poppel, pil og rødgran, der udsætter rhododendron for alvorlig konkurrence.

Hvor stort skal plantehullet være?

Hvis man i stedet for at lave et egentligt surbundsbed vælger at plante rhododendron solitært, bør man lave et tilstrækkelig stort plantehul, så planten kan få en god start. Til en plante, som i løbet af 10 år bliver ca. 1,5 x 1,5 meter anbefales et hul med en diameter på ca. 1 meter og en dybde på ca. 40 – 50 cm.

Til planter, der bliver mindre eller større laves hullet lidt mindre eller større. Inden planten skal på plads, må man sikre sig, at rodklumpen er godt gennemvædet, og klumpen må ikke sættes dybere, end den har stået i planteskolen.

rhododendron plantnings råd

Hvilken afstand mellem planterne skal man vælge?

Spørg i planteskolen hvor stor planten almindeligvis bliver i løbet af en halv snes år og vælg planteafstanden herefter. Plantes tæt fra starten må man være forberedt på senere at skulle flytte nogen af planterne.

Hvornår er det bedst at plante rhododendron?

Bortset fra perioder med frostvejr kan rhododendron plantes og flyttes, hvornår det skal være. Har man mulighed for at vælge, er april/maj samt august/september at foretrække.

Kan du flytte rhododendron?

Rhododendron har en tæt og kompakt rodklump. De fleste rødder vil befinde sig nær jordoverfladen. Derfor er det også så nemt at flytte rhododendron.

Vand, gødning og pleje

Som nævnt kommer planterne fra regnrige områder. Så husk, at rhododendron ikke kan lide at tørre ud! Saml så meget regnvand som muligt, og brug det så længe lager haves. Hvis plantens blade om sommeren begynder at rulle sammen og hænge slapt ned, lider den af stærk vandmangel.

I foråret skal rhododendron have gødning. Brug gødning specielt beregnet til surbundsplanter og følg brugsanvisningen på pakken. Rhododendron kræver kun lidt gødning og må ikke tilføres gødning efter 1. juli. Når rhododendronbuskene er afblomstret, er det en god ide at fjerne den visne blomst. Bliver blomsten siddende, bruger planten en masse energi på at producere frø. Den energi kunne planten i stedet bruge til at danne nye skud og blomsterknopper til det følgende år.

Som du kan se er plantning af rhododendron let så længe du sørger for at have en sur jord og at de får nok vand så skal du nok lykkes med at plante rhododendron i din have.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: