Orkide Gødning

Gødning er nok næst efter gromedie det som orkide dyrkere er mest uenige om. Hver har sin formel for hvor og hvordan gødning skal bruges.

I gamle dage i England, som jo er der orkidedyrkningens stolte tradition stammer fra, blev gødning anset som snyd.
Tiderne skifter, og tak for det, og i dag er de fleste nok enige om at gødskning skal der til.

Sammensætning

De tre hoved næringsstoffer i alle gødninger er NPK, ofte set angivet som f.eks. 20-10-25.

Kvælstof(N) har som sin primære rolle at fremme bladvæksten, mens et højt indhold af fosfor (P) og kalium (K) fremmer blomstringen. Derudover, indeholder mange gødninger også diverse andre stoffer, som der kan skrives hele afhandlinger om.

Generelt er det fornuftigt at bruge en balanceret sammensætning , som f.eks. Pokon 20-20-20. På den måde blomstrer planten når den har samlet kræfter og vokser når det er det der skal til.

Almindelig blomster gødning er alt for kraftig for orkideer, som i naturen ikke er vant til megen gødning og rødderne kan derfor let blive sviddet ved overgødning. Uorganiske vandopløselige orkide gødninger er lette at dosere og optages let af orkideen, hvorved risikoen for svidning minimere. Følg altid vejledningen på pakken.

Hvornår & hvor ofte

Orkideer skal gødes når de er i aktiv vækst. Hold specielt øje med begyndende rodvækst i foråret, hvilke er startstegnet til gødning, som langsomt optrappes til ca hver anden eller trejde vanding. I efteråret, når de nye bulber er ved at være færdig udviklet, nedtrappes.

Mængden af gødning en plante kan optage varierer med mange ting, men desto hurtigere en plante vokser desto større er dens gødsknings behov. Derudover er der visse slægter som bare elsker gødning, Cymbidium er blandt de slægter som man kan gøde en hel del, mens mange andre slægter/arter er meget mere følsomme.

 

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: