Lys og lysforhold for Orkideer

Lys er næringskilden til alt liv. Men som de gamle græker sagde er alt godt i den rigtige dosis. Hvad er så den rigtige dosis. Generelt kan det siges at orkideer skal ha så meget sol de kan tåle. Ved langsom tilvænding kan de fleste orkideer trives ved et højt lys niveau, mens mørke er langt mere skadeligt. Dog tåler de færreste direkte middagssol.
Man bør huske at den største fare ved sol er forbrænding af bladene. Luftcirkulation holder blad temperaturen nede. Også andre faktorer spiller ind.

Symptomer på dårligt lys

Hvordan kan man så se om ens plante får tilstrækkelig med sol.

  • Bladform: Lange tynde blade tyder på for lidt sol.
  • Bladfarve: Lysegrønne blade kan tyde på for lidt sol. Nogle arter har dog naturligt en lysegrøne farve, mens andre ved den rigtige lysmængde får et rødt skær.
  • Knopfald eller manglende blomsterdannelse kan være et tegn på for lidt lys.

De forskellige vinduer

  • Øst: Orkideerne får den gode “milde” morgen/formiddags sol, som sjældent brænder orkideerne. Mange orkideer vil klare sig fint i dette vindue.
  • Vest: Aften solen er en del stærkere og er mere velegnet til de mere solkrævende orkideer, som f.eks dendrobium m.fl. Dog bør der skygges mod den første forårs og den hede sommer sol
  • Nord: Kun de allermindst lyskrævende orkideer kan dyrkes i et lyst nord vindue. Om vinteren kan det blive nødvendigt at flytte dem til et mere lyst vindue eller tilføre ekstra lys.
  • Syd: Absolut kun for det aller mest lyskrævende orkideer. Vanda, ascocenda og andre lys elskere vil muligvis kunne trives, forudsat at de ikke bliver overophedet

Kunstlys

Hvis man ikke har det helt optimale orkide vindue/drivhus kan det være en ide at investere i ekstralys. Der findes mange forskellige typer. Dog har vi kun erfaring med almindelige lysstofrør, som supplement til et overfyldt vest vindue. Primært er det vores phalaenopsis som må nøjes med det kunstige lys, og de ser ud til at trives og blomstre fint. Der kunne skrives meget mere om kunstlys, men indtil videre vil jeg blot henvise til litteraturen (Bl.a. Thomasen).

Lys and andre vækstfaktorer

Lys spiller en stor del i orkideens vækst og blomstring. Mange kræver en lys vinter for at blomstringen skal dannes. Andre kræver en speciel dag/nat længde for at blomster anlægget skal dannes. Nogle arter er så følsomme at en gade lampe kan ødelægge denne balance mellem nat og dag.

I naturen vil de fleste stederne orkideer kommer fra om vinteren blive en del mere lyst, da bladene på træerne falder af. Hvorfor man bør prøve at opnå så lyst et miljø om vinteren som muligt. Undtagelsen er pleione, som holdes koldt, tørt og mørkt vinteren igennem.

Mange orkideer producerer ilt om dagen, men frigiver først ilten når det bliver mørkt. Denne process kaldes for CAM og orkideer af denne type har bruge for en mørk nat for at ilt produktions og vokse processen skal blive optimalt.
Ved kunst lys kan det derfor af flere grunde, udover el regningen, ikke betale sig at have ekstra lys i mere en ca 14 timer.

Generelt er det godt at sætte sig ind i hvor orkideer kommer fra og hvordan de vokser for at kunne sætte sig ind i disse finurligheder, som iøvrigt gør det endnu mere interessant at dyrke planterne.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: