Hvilke dyr spiser snegle? Sneglenes naturlige fjender er dine venner

Da mange af os har problem med snegle i haven og gerne bekæmpe dem naturligt så vil du sikkert godt vide hvilke dyr spiser snegle? Her på denne side vil du få svar på dette og gode råde til hvordan du tiltrækker disse sneglespisene dyr.

Når den iberiske skovsnegl er blevet så stort et problem i haverne, skyldes det blandt andet, at sneglenes naturlige fjender har vanskeligt ved at tackle den.

For det første er den meget større end de have- og agersnegle, der ellers findes i haven. Som udvokset er den simpelthen for stor til at de fleste af dens fjender kan få den ind i munden. Det fleste dyr tager ikke bidder, men stopper hele byttet ind. Snegle er også én stor muskel, og den iberiske skovsnegl er meget hård og sej.

For det andet har den iberiske skovsnegl meget mere slim end de andre snegle – klæbrig, bittertlugtende og ildesmagende. De fleste af de sneglespisende dyr undgår den, selv pindsvin der ellers godt kan tage en ordentlig krabat. Man har endda observeret, at pindsvin prøver at rulle iberiske skovsnegle i jord eller grus for at få slimen af.

For det tredie kan den iberiske skovsnegl optræde i så store flokke, at den almindelige bestand af naturlige fjender – selv i en velforsynet have – simpelthen ikke kan æde sig igennem.

Vi må derfor nok erkende, at mennesket er den iberiske skovsnegls nærmeste naturlige fjende. Det er os, der skal gøre en indsats for at holde den på et niveau, som naturen kan bære, og det gør vi bedst ved en kombination af mange forskellige metoder.

Vildtlevende dyr der spiser snegle

De nøgne snegle har mange naturlige fjender, også i haven, hvis der ellers er livsbetingelser for dem. Pindsvin, ræve, muldvarpe, firben, spidsmus og stålorme, tudser og frøer spiser snegle med og uden hus. Af fugle er det især drosler, stære, skader, mejser og musvitter. Solsorten går heller ikke af vejen for en nøgen snegl. Æg og nyklækkede snegle fortæres af løbebiller og deres larver, ørentviste og bænkebidere.

Der er blevet markant færre af mange af disse dyr de senere årtier, på grund af forhold, der ligger uden for den enkelte haveejers indflydelse. Men også den måde vi har indrettet en stor del af de ca. 1 million parcelhushaver på, har gjort det svært for alle disse dyr at finde skjul og andre livsbetingelser, f.eks. vand.

De kan heller ikke leve af snegle alene, så det gælder om også at byde på nogle af de dyr, fugle og insekter, som vi kalder skadedyr og bekæmper. En have, hvor jæger og bytte kan finde hinanden, er i balance.

Undgå så vidt muligt at bruge gift mod insekter, så fuglene har noget at spise og blomsterne bliver bestøvet. Der er mange andre metoder til at holde planterne sunde – sommetider virker lidt tålmodighed glimrende, for naturen vil som oftest selv løse problemet. Det er blandt andet derfor det er så vigtigt at have et varieret dyre- og insektliv i haven.

spiser skader dræbersnegle

Spiser skader dræbersnegle og snegle?

Jag ikke skader væk. De er ikke farlige for de andre fugle, har nye undersøgelser vist, tværtimod giver gode betingelser for skader også særlig gode betingelser for andre fugle. Hvis du har et snegleproblem, er skader god hjælpere, fordi de er store og kan tage nogle af de største klepperter, som andre fugle ikke kan gabe over.

Hæng kasser op til stære, mejser og musvitter, men overdriv ikke: mejser og musvitter har territorier, så der skal være mindst 30 m mellem kasserne, ellers flytter de ikke ind.

Vores allierede i bekæmpelse af sneglene

Pindsvin spiser brunsnegler og dræbersnegle

Pindsvin spiser brunsnegler og dræbersnegle

Pindsvin, muldvarpe, tudser og frøer er vore bedste allierede i naturens regulering af sneglene. Indret et hjørne af haven med kvas og vissent løv, så det er rart og trygt for pindsvinefamilien og sørg for, at der altid er adgang til drikkevand. Efterlad materiale nok til at bygge et vinterhi. Det kan sagtens lade sig gøre også i en meget lille have. Hvis du ikke har plads eller lyst til et rodet hjørne, kan du købe et færdigt pindsvinebo.

En lille dam vil tiltrække frøer. Den behøver kun at være et par meter på hver led og en meter dyb. Sørg dog for, at pindsvin kan komme op igen, hvis de falder i, de kan ikke svømme. Frøer spiser både æg og unge snegle – udvoksede iberiske skovsnegle er nok for stor en mundfuld.

Lad der være nogle huller, f.eks. under skur eller garage, hvor tudser kan bo – de er ude af stand til at skade noget som helst. Velvoksne tudser kan tage endog meget store snegle.

Stålormen er ikke så kendt som snog og hugorm, måske fordi den er sky, gråbrun og diskret går i ét med bevoksningen. Stålormen har nøgne snegle som et af sine vigtigste fødeemner og jager om natten, når sneglene er ude.

Uheldigvis er vores allierede i kampen mod sneglene, pindsvinet, samtidig en af stålormens fjender, men det må de selv finde ud af derude i nattemørket. Husk at stålorm er fredede.

Løbebiller er samlebetegnelsen for ca. 350 forskellige biller. De fleste af dem opererer om natten, så vi ser ikke meget til dem, men de er nogle af vores flittigste allierede i kampen mod snegle. De er rovdyr og spiser både som larver og voksne snegleæg og små snegle.

Som navnet siger, løber de hen over jorden, men da de selv er udsat for at blive spist af fugle, foretrækker de bede med bunddække, hvor de kan gemme sig, når de ikke er på natterov. Det er endnu et af sneglebekæmpelsens dilemmaer, for også snegle kan gemme sig der.

Nematoder sneglens mindste fjende

En bakterie, som sidder på de mikroskopiske rundorme, nematoder, er sneglens mindste naturlige fjende.
Nematoder er parasitter, og en bestemt art bruger kun snegle som værtsdyr. Når tusinder af dem trænger ind i en snegl, stiger bakterien af og begynder at udskille et giftstof, som sneglen ikke kan tåle. Den holder op med at tage føde til sig og dør et par uger senere.

Man kan købe levende nematoder, blande dem i vand og hælde dem ud over sneglene. Dette middel tages i brug, når haven er virkelig plaget af iberiske skovsnegle, men det har desværre vist sig, at mens det virker ufejbarligt på alle andre snegle, bider det kun i nogen grad på unge, iberiske skovsnegle og slet ikke på de udvoksede.

Da disse nematoder skal have fugt og kan gå i flere års dvale i tørke, risikerer man, at de liver op igen, når man for længst er blevet fri for iberiske snegle med andre metoder. De går så ind i de snegle med og uden hus, som man vil tolerere i haven på grund af deres nytte, og tager livet af dem.

Moskusænder spiser dræbersneglene

Moskusænder spiser dræbersneglene og snegle

Moskusænder

Nogle ænder, men ikke alle, spiser snegle. Et af de råd mod især dræbersnegle, der meget ofte optræder, er anskaffelse af en eller flere moskusænder – inspirationen er de ænder, som holder rismarkerne i Østen sneglefri.

Moskusænder har bevisligt hjulpet mange haveejere af med deres problem med dræbersnegle. Alligevel vil jeg gerne mane til grundig omtanke, før du skynder dig at få fat i en and:

Der skal være:

 • god plads i haven – moskusanden behøver dog ikke nødvendigvis et vandhul
 • adgang til drikkevand, der skal skiftes hver dag – derfor kan du ikke overlade ænderne til sig selv, hvis du tager på weekend eller ferie
 • anden føde end snegle – bl.a. skal ænderne have kulhydrater i form af korn
 • et trygt sted at sove om natten, hvor ræv og mår ikke kan komme ind – regn med at moskusænder er store: anden vejer ca. 3 kg, andrikken op til 4.5 kg
 • et sted at bo om vinteren
 • vinterfodring

Ulemper:

 • Moskusanden laver nogle meget store klatter – og den går ikke afsides for at forrette ærindet. Andeklatterne tiltrækker iberiske skovsnegle, der gerne spiser ekskrementer
 • Vingerne skal stækkes, så den ikke flyver ud i trafikken eller ind i andres haver
 • Køkkenhaven skal indhegnes, for moskusænderne vil gerne have lidt friskt grønt, og nogle af dem får også smag for sommerblomster og stauder
 • Selvom moskusanden og hunden ser ud til at komme godt ud af det, kan de pludselig fare i totterne på hinanden
 • Anden lægger 2-300 æg om året. Vil du have samme antal ællinger, kan du anskaffe en andrik
 • Nogle moskusænder vil ikke spise de slimede, væmmeligt smagende iberiske skovsnegle. Enkelte andeejere har dog vænnet dem til det ved at afskære dem fra anden føde…

Kort sagt: hvis du ellers ikke havde tænkt dig at holde ænder – for fornøjelsens eller andestegens skyld – men kun anskaffer dem for at udrydde iberisk skovsnegl, er der nemmere metoder, såsom disse sneglfælder:

Høns

Høns og dværghøns spiser små snegle, også unge iberiske skovsnegle, og snegleæg. Når de går og kratter i jorden, får de dem op til overfladen. Det har den store fordel, at sneglene ikke når at blive kønsmodne og formere sig.

 • Høns skal have friskt grønt. Går de frit, vil de stile lige mod køkkenhaven, så den skal være indhegnet, og de tager i det hele taget gerne spirer.
 • De skal have friskt grønt også hele vinteren.
 • Desuden skal de have masser af korn samt kalk i form af kridt eller fintknuste muslingeskaller og salt.
 • Der skal være fri adgang til frisk vand.

Har du hønsegård, kan du kaste indsamlede snegle derind, men vær opmærksom på, at udvoksede dræbersnegle kan være alt for store til at mindre hønseracer kan klare dem.

 

høns spiser snegle

Høns spiser dræbersnegle og snegle

For ikke at genere naboerne med hanegal i morgengryet kan du nøjes med høner – haner er som bekendt ikke nødvendige for at få æg.

Hvis du ellers ikke havde tænkt dig at holde høns, men kun anskaffer dem for at udrydde iberisk skovsnegl, er der nemmere metoder. Du kan se de mange muligheder her på denne side.

OBS

Check med din kommune, om du overhovedet må holde ænder eller høns – mange steder er det ikke tilladt i private haver. Hvis det er tilladt, skal du orientere dig om kommunens krav til ande- og hønseholdets størrelse og dyrenes beboelse. Hvis du vil bygge et hus, der er større end et almindeligt hønshus, skal du måske overholde nogle krav i Bygningsreglementet.

Husk at reglerne i Dyreværnsloven skal følges.

Håber at denne liste giver svar på hvilke dyr spiser snegle. Hvis du kender til andre dyr der spiser snegle så skrive en kommentar.

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: