Grundstammer til podning

Det er vigtigt at grundstamme og podekvist passer sammen.

De skal være nært beslægtede, for at podningen skal lykkes. Nært beslægtet er et lidt diffust begreb i denne forbindelse, men hovedreglerne er:

 • Podekviste af samme art som grundstammen, kan som regel gro fast.
 • Podekviste af en anden art end grundstammen, men inden for samme slægt, kan sommetider gro fast.
 • Podekviste fra en anden familie end grundstammen, gror meget sjældent fast.


Her er nogle eksempler på kombinationer af podekviste og grundstammer:

 • Ahorn – Er kræsne med hensyn til grundstamme. Gå altid ud fra at de forskellige sorter skal podes på frøplanter af arten.
 • Birk – Mange spændende sorter, som normalt kan podes på almindelig vortebirk, Betula pendula.
 • Bøg – Mange sjove sorter, som podes på almindelig bøg, Fagus sylvatica.
 • Dværgmispel (Cotoneaster) – Podes som regel på frøplanter af Cotoneaster bullatus.
 • Eg – Kan podes på stilkeg, Quercus robur.
 • Elm – De fleste elm kan podes på storbladet elm, Ulmus glabra.
 • Hassel – De forskellige sorter podes på almindelig hassel, Corylus avellana, eventuelt på tyrkisk hassel, Corylus colurna.
 • Hestekastanje – De fleste arter og sorter kan podes på almindelig hestekastanje, Aesculus hippocastanum.
 • Kirsebær – Både japanske kirsebær og spisekirsebær kan podes på fuglekirsebær, Prunus avium, men der findes også specielle grundstammer til kirsebær.
 • Pære – Podes som regel på stammer af kvæde, Cydonia oblonga, men kan også podes på vild pære, Pyrus communis.
 • Roser – Okuleres som regel på frøplanter af Rosa multiflora.
 • Syren – Normalt bruges Syringa reflexa. Almindelig syren, Syringa vulgaris kan også bruges, men den sætter mange rodskud.
 • Tjørn – Som regel bruges almindelig hvidtjørn, Crataegus monogyna
 • Æble – Kan podes på frøplanter af æbler, men bedre er det at købe rigtige æblegrundstammer i planteskolen.
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: