Gødning af rhododendron

Gødning af rhododendron kunne tidligere give anledning til heftig debat, når rhododendronentusiaster mødtes. Nogle var for, andre imod. I dag giver spørgsmålet sjældent anledning til følelsesladede diskussioner, da der nu foreligger mange og grundige undersøgelser på området*. Disse viser, at korrekt gødskning af rhododendron, herunder særligt hybriderne, stærkt kan anbefales.

Der er således i dag nogenlunde enighed om:

  • at det årlige kvælstofbehov for stedsegrønne rhododendron (25 – 150 cm) ligger omkring 10 gram kvælstof pr. kvadratmeter.
  • at de optimale tidspunkter for gødning ligger omkring 15. april og 15. juni.
  • at kvælstofgødning ikke bør tilføres efter ca. 1. juli.
  • at gødning af rhododendron medfører bedre vækst.
  • at løvet udvikles bedre, og at det bevares i længere tid ved korrekt gødskning.
  • at gødskning synes at øge resistensen mod forskellige sygdomme.
  • at gødskning synes at øge vinterhårdførheden.
  • at gødede planter opnår en tidligere og bedre knopsætning.

Gødning af rhododendron

Selv om årlig topdressing med organisk materiale som for eksempel gran- og fyrrenåle, bøge- og egeblade, barkflis eller andet ved omsætningen frigør nogle næringsstoffer, er dette som regel ikke tilstrækkeligt, særligt ikke på lette jorder, hvor udvaskningen kan være stor. Man må derfor supplere med en god, klorfri blandingsgødning.

I områder hvor jordens reaktionstal har en tendens til at ligge højere end ca. 5,5 tilrådes brug af specielle rhododendron gødning, som udover at tilføre næringsstoffer også sænker reaktionstallet. Der findes flere forskellige på markedet.

Følg brugsanvisningen nøje og lad være med at være for gavmild!  Bruges udelukkende sådanne surt virkende, specielle gødningsblandinger over en lang årrække (10 år eller mere), er der en vis risiko for, at reaktionstallet efterhånden kan blive for lavt til at rhododendron trives godt (pH værdier under 4).

Er der ved plantningen af rhododendron brugt rigelige mængder af spagnum og er reaktionstallet i bedet eller plantehullet i orden, kan man med sindsro bruge en almindelig, granuleret handelsgødning som f. eks. Nitrophoska 12-5-14 + Mg eller NPK 14-3-18 med magnesium, svovl, bor og kobber. Ved brug af sådanne gødninger tilføres flg. antal gram pr. kvadratmeter:(en håndfuld svarer til ca. 40 gram)

Ca. 15. april Ca. 15. juni
Stedsegrønne rhododendron, storbladede, 25 -150cm 40 40
Stedsegrønne rhododendron, storbladede, over 150 cm 50 – 70 50 – 70
Azalea 50 50
Stedsegrønne azalea 20 20
Dværgrhododendron 20 20

Bedste gødning til rhododendron

rhododendron gødning

Dette er en vegetabilsk baseret rhododendron gødning, med tilsat mineralsk gødning (NPK). Det giver den, den organiske gødnings fordele, og så er den samtidgigt lige så hurtig og effektiv som kunstgødning.

Se Prisen Her

Da rhododendron og andre surbundsplanter ikke tåler høje saltkoncentrationer i jorden, advares kraftigt imod overskridelse af den anførte dosering. Overgødskning kan medføre alvorlige skader eller planternes død. Så pas på med din gødning af rhododendron.

*) se for eksempel: Alt D., Hinrichs H. et al.: ”Einfluss steigender Stickstoffgaben auf Rhododen-dron”.  Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrbuch 1993, p 36.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: