Fuglekasser I Haven

De kloge fastholder jo, at det bliver KOLDT og meget vinterligt den næste ugestid, men for få dage siden sang solsorten, og musvitten var på forårskåd boligjagt i fuglekasser.

fuglekasse

Musvitter foretrækker indflytningsklare lejligheder. Ja, det gør alle mejser og småspurve … akkurat ligesom vi mennesker 😉 Som regel er det kun stæren, der har kræfter og energi til at muge ud i den tidligere ejers sengehalm.

Forårsrengøring i havens fuglekasser

Hvis du ikke allerede har renset havens redekasser, er det altså ved at være på tide. Fjern alt ”løsøre” og gør fuglekassen ren indvendigt og udvendigt. Nogle fugleelskere vælger ligefrem at skolde kasserne, så lopper og andet pak er helt elimineret.

skovspurve og uglekasse

Skovspurvene har åbenbart aldrig hørt om korrekte mål på fuglekasser 😄💚

Skal man tro de hardcore fuglenørder, er det desuden vigtigt, at redekassen er lidt utæt i samlingerne. Diverse parasitter og blodsugere bryder sig nemlig ikke om lys og træk.

Her finder du flere tips og ideer til den hyggelige og naturvenlige have 

Har du planer om at bygge et par redekasser til havens hulrugende fugle, kan du altså roligt glemme alt om akkuratesse og præcise mål.
Med andre ord kan både børn og folk med 10 tommelfingre bygge en fuglekasse, der vil vække lykke hos havens fugle 💚

hyggelig fuglekasse

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: