Fliser og sten

At arbejde med fliser og sten giver fornemmelsen af virkelig at skabe noget, fordi resultaterne af ens arbejde hurtigt er synlige. – Her får du tips og tricks om lægning af fliser og anvendelse af natursten i alle mulige størrelser til forskellige formål.

Lægning af fliser

De tips du får her om lægning af fliser gælder havegange samt mindre terrasser og pladser. Lægning af fliser til indkørsler har jeg ingen erfaringer med.

Valg af fliser

Fliser findes i utallige størrelser, former, mønstre og farver. – Valget er helt dit eget!

Redskaber/værktøj m.v.

Inden du starter med anlægsarbejdet, skal du have disse ting klar:

 • Skovl
 • Spade med fladt skær
 • Fejekost
 • Trillebør
 • Mukkert
 • Lægtehammer
 • Rektangulær træklods
 • Brædt med en længde på ca. 80-100 cm (afretningsbrædt)
 • Eventuel stamper
 • Tommestok
 • Waterpas
 • Spartel
 • Murersnor og spyd
 • Vandkande fyldt med vand
 • Arbejdshandsker

Etablering af underlag

Før du begynder at lægge fliserne, skal du have etableret et underlag af grus:

 1. Grav jorden af i det ønskede område ned til en dybde af 15-20 cm
 2. Fyld grus på det afgravede område helt op, så er i niveau med det omgivende areal
 3. Stamp det sted, hvor du vil starte med at lægge de første ca. 4 fliser med en stamper, eller komprimer gruset ved at banke over området på en rektangulær træklods med en mukkert.
 4. Skrab området med et afretningsbrædt
 5. Kontroller nivelleringen på det afskrabede område med et waterpas. Vær opmærksom på, at der skal være et let fald væk fra eventuel bebyggelse, hvis du lægger fliser, fx en terrasse, i tilknytning til en bygning.

For at opnå det bedste resultat skal gruset være fugtigt, når du afretter det. Derfor er det en god idé at vande gruset af og til med en vandkande, hvis du lægger fliser på en tør og varm sommerdag.

Markering af flisearealet

Du skal trække murersnor i niveau med flisernes overkant rundt om flisearealet. På den måde kan du styre flisernes niveau i forhold til det omgivende areal. Du kan godt gøre dette samtidig med at du prøver at lægge den første flise i det hjørne, hvor du har tænkt dig at starte.

Lægning af fliserne

Skal der være fald på flisearealet – og det skal der i næsten alle tilfælde – så skal du starte i et af de “højeste” hjørner. Det er næsten altafgørende at den første flise kommer til at ligge helt rigtig. Den er faktisk afgørende for resultatet af alt det videre arbejde med fliselægningen. Ligger den første flise forkert, kan du komme til at skulle lægge aller fliser om igen. Så det gælder om at være meget grundig og omhyggelig lige fra starten af.

 1. Læg den første flise på det afrettede grus underlag
 2. Bank flisen på plads ved hjælp af to til tre bank på en træklods med en mukkert
 3. Kontroller nivellering med et waterpas og i forhold til snorene
 4. Kontroller vinklen i forhold til snorene
 5. Tag eventuelt flisen op igen (og det skal du normalt gøre flere gange, før den ligger rigtigt), kom mere grus på, afret stedet, læg flisen, bank den på plads og kontroller endnu engang nevilering og vinkler.

Når “grundstenen” er lagt, er du klar til at lægge de næste fliser. Efter at have rettet gruset af til de næste fliser, skal du bruge en spartel til lige at skrabe det grus væk, der ligger i vejen for at de næste fliser kan lægges helt tæt op til den forrige.

Afslutning af flisearbejdet

Afslutning af flisearbejdet

Når alle fliser er lagt, strør du lidt grus ud over hele flisearealet og fejer så meget som muligt ned i sprækkerne mellem fliserne.

Så er du faktisk færdig og kan nyde resultatet. – Men husk lige at rengøre redskaberne for jord og grus. Så holder de længere.

Anvendelse af natursten

Lad være med at bortskaffe natursten fra din have. De kan altid bruges til et eller andet – om end ikke lige nu, så senere når du får idéen til anvendelsen af dem.

Har du kampesten, så kan du fx placere et par stykker ved din haveindgang eller i din indkørsel. – Det er altid dekorativt. Har du plads til det i din have, kan du også overveje at bruge naturstenene til en bålplads.

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: