Biodynamisk dyrkning – hvad er det?

De som dyrker jorden efter de biodynamiske (gr. Livs Kraft) principper tager udgangspunkt i Rudolf Steiners filosofi (Antroposofien, gr. Den menneskelige Visdom). Det er en spirituel dyrkning form, baseret på jordbrugets organismer og mennesker og kræfterne fra kosmos med det formål at styrke jordbrugets, dyrenes og dermed produkternes kvalitet. Som i økologien anvendes ikke kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning. Medicin til dyrene er heller ikke tilladt.

Maria Thun har gennem en menneskealder lavet forsøg efter Rudolf Steiners principper. Der er udarbejdet detaljerede anvisninger på, hvordan man dyrker jorden – i lighed med de økologiske principper. Den store forskel består i det åndelige. For eksempel mener man at præparater indeholdende kisel styrker planterne, ved at optage kræfter fra kosmos. Ens livsførelse og det sociale liv er højt prioriteret.

Den såkaldte Såkalender beskriver, hvornår det er bedst at udføre markarbejdet under hentilsyntagen til månens faser og himmellegemernes placering i dyrekredsene.

Link til Månekalenderen.

Betyder dét så at der slet ikke sprøjtes?

Jo det gør der faktisk – de lever netop af at sprøjte – men med de såkaldte humus- og kisel-præparater. Det er netop en del af metoden – ligesom der bruges “naturligt” gødningsvand.

Det hele handler om at forstå samspillet mellem planterne, dyrene og kosmos. Om at være opmærksom på, hvad der sker omkring en. Og udnytte denne viden i dyrkningen.

Der anvendes en lang række af “husråd”, som fx midlet af ukrudtet Agerpadderok mod meldug. Se opskriften til højre (kommer snart). Du kan læse mere om dem i en del bøger, som beskriver metoderne, lige fra kosmiske processer til konkrete dyrkningsråd. Der findes forskellige variationer over samme sang om at holde Jorden i balance.

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: