Beskæring af rhododendron

”Kan man beskære rhododendron?” er et hyppigt stillet spørgsmål. Ja, det kan man – og i langt de fleste tilfælde med held hvis man følger nogle få og enkle grundprincipper for beskæring af rhododendron.

Hvordan beskærer man rhododendron?

Beskæring af rhododendronFor de stedsegrønnes vedkommende skæres så vidt muligt tilbage til lige over en bladroset. Herefter vil nye skud bryde frem fra hvilende knopper i rosettens bladhjørner (markeret med gule pile). Ønsker man at skære endnu længere tilbage til den del af grenen, som ikke længere har blade, kigges efter eventuelle hvilende knopper, hvorefter der klippes lige over sådanne.

Hvornår beskæres rhododendron?

Beskæring kan foretages fra vinterens begyndelse til tiden umiddelbart efter blomstringens afslutning. Så beskæring af rhododendron i forår og sommer er en god ide men det frarådes at beskære efter ca. 1. juli, da den nyvækst, der gerne skulle være resultatet af beskæringen, ikke altid vil nå at blive tilstrækkelig afhærdet, før den første nattefrost indtræder.

Kan man klippe rhododendron helt ned?

En meget voldsom beskæring af hele planten til kort over jordoverfladen bør foretages i februar – marts. Her skal dog erindres om, at en så drastisk operation i nogle, men langt fra i alle tilfælde kan medføre plantens død, og så må man plante en ny rhododendron.

Kraftig beskæring af rhododendron

Baggrunden for et sådant ønske er oftest, at den gamle rhododendron er blevet ”højbenet” og ranglet. Før saven gribes, bør man dog spørge sig selv, hvorfor planten er blevet sådan. Årsagen er som regel lysmangel, og gøres der ikke noget ved dette problem – flytning at planten til lysere forhold eller opstamning af træer for at skaffe mere lys – vil situationen nogle år efter en kraftig tilbageskæring atter være den samme: En høj, ranglet plante. Den bedste fremgangsmåde vil være først at flytte planten ud i mere lys. Året efter skæres halvdelen af de høje, bare grene helt ned i februar – marts. Resulterer dette i en god nyvækst, skæres den anden halvdel helt ned året efter. Vær omhyggelig med at planten under hele denne 3-årige proces er velforsynet med vand og rhododendron gødning.

Moderat beskæring

Der kan være flere grunde til at lave en sådan: Nogle grene kan være i vejen ved en gangsti, planten fylder i det hele taget for meget, eller man ønsker, at den skal være mere kompakt. Fremgangsmåden er her at skære tilbage til over en bladroset, senest lige efter blomstringen. I de fleste tilfælde vil der komme 3 – 4 nye skud fra de hvilende knopper i bladhjørnerne under beskæringsstedet.

De ustyrlige

Nogle rhododendron hybrider (R. ’Humboldt’, r. ’Arkadius’og r. ’Tamarindos’ er typiske eksempler. Der findes mange andre.) har som unge planter tendens til en voldsom og ustyrlig vækst, også selv om de får tilstrækkeligt med lys. Sådanne sorter kan fravælges, men er blomsten så uimodståelig, smuk og dejlig, at plantes alligevel anskaffes, er det klogt at passes efter devisen: ”Man skal tugte den, man elsker”. Indtil den er kommet over ’lømmelalderen’ er en årlig, moderat beskæring umiddelbart efter blomstringen tilrådelig for med årene at få en harmonisk plante ud af det.

Foto er taget et år efter fjernelse af et enkelt, alt for langt skud, hvoraf der sidder en lille brunlig rest tilbage i billedets midte. Efter beskæringen er der udviklet 4 nye og kortere skud fra hvilende knop-per.

Beskæring efter vinterskader

Vær tålmodig og behold saksen i lommen indtil man kan se, hvor hvilende knopper på stamme eller grene eventuelt bryder. Herefter fjernes de beskadigede dele over de brydende knopper.

Beskæring af rhododendron efter tørke

Beskæring af rhododendron efter tørke er ikke en god ide. Hvis din plante har været udsat for tørke bør du først bring liv tilbage til planten. Beskær aldrig visne eller døde grene eller stængler i vækstsæsonen, medmindre en de udgør en sikkerhedsrisiko, da dette øger stress for planten. Vent til vinteren inden beskæring for at fjerne døde eller syge områder.

Stedsegrønne azalea og småbladede dværgrhododendron

Ovenstående er oftest mest aktuelt for de storbladede, stedsegrønne rhododendron, men samme principper gælder for de småbladede dværgrhododendron (lepidote), de helt løvfældende rhododendron (azalea) og for stedsegrønne azalea. Særligt sidstnævnte er meget tolerante over for be-skæring umiddelbart efter blomstringen, endda med hæksaksen. I Japan er det således ikke ualmindeligt at formklippe stedsegrønne azalea.

 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: